Scroll to top

Mamul Kereste 2


Our team is up to date with the latest technologies

category: Mamul Kereste

Mamul Kereste 2

Motorlu testerelerle kesilen ağaçların tomruk denilen parçalarının, hızar atölyelerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek ticari amaçla kullanılabilir hale getirilmesine kereste denir.